White eagle (Haliaeetus leucogaster)

Title

Go to Top